Welkom bij de MORA Onderwijs­kwaliteit

Onderwijsteams zijn aan zet voor de kwaliteit van het onderwijs in het mbo. MORA Onderwijskwaliteit maakt het voor onderwijsteams mogelijk om deze kwaliteit zichtbaar te maken en te verbeteren. Dit online instrument is een schematische weergave van het gehele onderwijsproces in het mbo: zowel initieel als voor LLO. Alle stappen die een onderwijsteam neemt om te zorgen voor goed onderwijs, komen aan de orde. Denk daarbij aan het bepalen van het aanbod van opleidingen, intake, begeleiding van de student tot examinering. Dit instrument helpt om kritisch naar de eigen onderwijsprocessen te kijken. Aan de hand van de ketens kunnen teams met elkaar in gesprek over wat er moet gebeuren, wie wat doet en welke kansen en risico’s er zijn als processen veranderen, opleidingen opnieuw opgezet worden of afspraken anders lopen dan verwacht.

Wat houdt de MORA Onderwijskwaliteit in?

De MORA Onderwijskwaliteit bestaat uit vijf verschillende activiteitenketens: aanbod, inschrijving, onderwijs, bpv en planning. De ketens brengen alle activiteiten in kaart die een onderwijsteam zelf uitvoert of waarmee het indirect te maken heeft. Als je in de keten op de afzonderlijke onderdelen klikt, zie je een beschrijving van het betreffende onderdeel plus een aantal bruikbare links (achtergronden) en/of servicedocumenten: handreikingen, checklists, voorbeelden en stappenplannen. De processen en ketens zijn gebaseerd op de mbo referentiearchitectuur MORA. De ketens en onderliggende servicedocumenten zijn hulpmiddelen die onderwijsteams kunnen gebruiken of inspireren. Het gebruik is niet verplicht.

Voor wie?

De website kan gebruikt worden door alle onderwijsteams in het mbo: zowel in het kader van de initiële student als in het kader van LLO. Gewoon als reguliere tool om de onderwijskwaliteit in kaart te brengen, maar juist ook wanneer onderwijsteams opleidingen willen vernieuwen, aan de slag willen met maatwerk of leven lang ontwikkelen geven de platen inzicht in de activiteiten die hierdoor geraakt worden.

Schooleigen omgeving aanvragen!

Onderwijsteams of mbo-scholen kunnen ook een schooleigen omgeving inrichten: met specifieke procesbeschrijvingen en eigen handreikingen. Wil je deze aanvragen of meer weten over de mogelijkheden? Mail dan naar info@kennispuntmbo.nl.

Welkom bij de MORA Onderwijs­kwaliteit

Onderwijsteams zijn aan zet voor de kwaliteit van het onderwijs in het mbo. MORA Onderwijskwaliteit maakt het voor onderwijsteams mogelijk om deze kwaliteit zichtbaar te maken en te verbeteren. Dit online instrument is een schematische weergave van het gehele onderwijsproces in het mbo: zowel initieel als voor LLO. Alle stappen die een onderwijsteam neemt om te zorgen voor goed onderwijs, komen aan de orde. Denk daarbij aan het bepalen van het aanbod van opleidingen, intake, begeleiding van de student tot examinering. Dit instrument helpt om kritisch naar de eigen onderwijsprocessen te kijken. Aan de hand van de ketens kunnen teams met elkaar in gesprek over wat er moet gebeuren, wie wat doet en welke kansen en risico’s er zijn als processen veranderen, opleidingen opnieuw opgezet worden of afspraken anders lopen dan verwacht.

Wat houdt de MORA Onderwijskwaliteit in?

De MORA Onderwijskwaliteit bestaat uit vijf verschillende activiteitenketens: aanbod, inschrijving, onderwijs, bpv en planning. De ketens brengen alle activiteiten in kaart die een onderwijsteam zelf uitvoert of waarmee het indirect te maken heeft. Als je in de keten op de afzonderlijke onderdelen klikt, zie je een beschrijving van het betreffende onderdeel plus een aantal bruikbare links (achtergronden) en/of servicedocumenten: handreikingen, checklists, voorbeelden en stappenplannen. De processen en ketens zijn gebaseerd op de mbo referentiearchitectuur MORA. De ketens en onderliggende servicedocumenten zijn hulpmiddelen die onderwijsteams kunnen gebruiken of inspireren. Het gebruik is niet verplicht.

Voor wie?

De website kan gebruikt worden door alle onderwijsteams in het mbo: zowel in het kader van de initiële student als in het kader van LLO. Gewoon als reguliere tool om de onderwijskwaliteit in kaart te brengen, maar juist ook wanneer onderwijsteams opleidingen willen vernieuwen, aan de slag willen met maatwerk of leven lang ontwikkelen geven de platen inzicht in de activiteiten die hierdoor geraakt worden.

Schooleigen omgeving aanvragen!

Onderwijsteams of mbo-scholen kunnen ook een schooleigen omgeving inrichten: met specifieke procesbeschrijvingen en eigen handreikingen. Wil je deze aanvragen of meer weten over de mogelijkheden? Mail dan naar info@kennispuntmbo.nl.

Webdesign » SPRANQ